Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka zdarma
2. upomínka zdarma
3. upomínka  
Upomínací dopis  

 

 

Půjčovní doba

Pondělí 16.30 - 17.30

Středa 8.30 - 10.00

Katalog